Get Adobe Flash player

Joy to the world, I mar Yesu Christu

 


Dec 2013 | Aan het einde van het jaar hebben wij in Nederland altijd het gebruik om terug te kijken op het afgelopen jaar. Hoe zag 2013 eruit? Mogen we dan tevreden zijn? Met de onrust in Kenia, Nigeria en een economische crisis die hard om zich heen slaat in ons eigen land? Als Stichting Huruma Meva mogen we, naast die moeilijke dingen waar ook wij ons zorgen om maken, veel zegeningen tellen voor het werk dat we doen in Kenia en Nigeria.


Tijdens bezoeken in Kenia en Nigeria hebben de projectleiders en vrijwilligers veel vernieuwingen en vorderingen gezien bij de verschillende projecten van de Stichting. De zaken die wat minder goed liepen werden gezamenlijk opgepakt om ze te verbeteren. We mochten ook nieuwe projecten opstarten. Een korte terugblik...

Veel van de highschool studenten die dankzij Huruma MEVA een opleiding kunnen volgen halen mooie scores. Dit jaar mochten we weer een aantal nieuwe tieners blij maken met de kans op een betere toekomst door ze de mogelijkheid te geven om naar school te kunnen gaan.

Een van de nieuwe projecten die we dit jaar in Kenia mochten starten is de samenwerking met het Rescue Centre van Cara Projects, waar we een Skills Lab mochten opzetten voor het opleiden van meisjes. Als onderdeel daarvan mochten we een Greenhouse bouwen waarin nu gewassen kunnen groeien.

In Nigeria mochten we samen met het bestuur van het weeshuis in Mkar nieuwe stappen zetten in de ontwikkeling naar het 'Community based orphan care' concept. Een programma waarin kinderen niet opgevangen worden in weeshuizen, als hun ouders overlijden of niet voor hen kunnen zorgen, maar dat ze onder begeleiding teruggeplaatst worden in hun eigen 'community', bij familie, omdat dit beter is voor de ontwikkeling van kinderen.

Het sponsorproject voor het Baby Rescue Centre van de Bells hebben we vorm gegeven. Een nog steeds groeiende groep sponsors van Huruma MEVA biedt steun aan dit prachtige project van de familie Bell, waarbij baby's opgevangen worden wanneer ouders (tijdelijk) niet (meer) voor hun kindje kunnen zorgen. Nadat de kleintjes voldoende zijn aangesterkt worden ze teruggeplaatst bij familie, of als dit niet mogelijk is (meestal) in Kenia ter adoptie aangeboden.

De vrijwilligersreis was een groot succes, mede omdat het veel indruk heeft gemaakt op de deelnemers. Maar het heeft ook betekenis gehad voor de projecten in Kenia, waar de vrijwilligers actief hun bijdrage aan verschillende projecten hebben geleverd.

Door een hele groep sponsors wordt voor de kinderen in het kindertehuis Christian Hands voeding, onderdak, scholing en medische verzorging geboden.

Voor een aantal kinderen met HIV mochten we – via Robyn Moore - ook dit jaar speciale verzorging bieden zoals extra medische controles en medicatie. 

De eerste contacten zijn gelegd met een nieuwe school in Masai-land, de Bright Star Hill primary school, die we samen met de steun van de zendingscommissie in Elburg willen voorzien van nieuwe schoolboeken. Dit jaar worden de uniformen voor de kinderen uit de allerarmste gezinnen geschonken door een lagere school in Hardenberg.

Ook kijken we terug op een jaar waarin we –samen met actieve en erg bij de Stichting betrokken vrijwilligers- veel activiteiten konden organiseren om extra sponsorinkomsten te generen. Dank voor alle creativiteit en inzet aan allen die hieraan hebben bijgedragen.


Al met al kijken we terug op een gezegend jaar. Daar zijn we onze God dankbaar voor. Zijn zoon, Jezus, is daarin voor ons een voorbeeld, in het omzien naar de allerarmsten. Het helpen van onze medemens in nood. We ervaren veel leiding en zegen in ons leven en voor het werk van onze Stichting. Vanuit die dankbaarheid en met vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in. Biddend om kracht en wijsheid, liefde en barmhartigheid voor het werk dat staat te wachten.


Maar we willen ook u als onze trouwe achterban bedanken. Zonder uw support –financieel of praktisch- is het niet mogelijk om al het werk van de Stichting mogelijk te maken, kunnen al deze projecten niet uitgevoerd worden. Dank voor uw bijdrage aan het werk dat we als Huruma MEVA afgelopen jaar voor onze naasten in Kenia en Nigeria mochten doen. Wij hopen dat u ons volgend jaar weer wilt ondersteunen in het uitvoeren van het bijzondere werk dat we met elkaar als Stichting mogen doen.


Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2014. De titel van dit artikel zegt gedeeltelijk in Tiv (lokale taal Nigeria, Benue state): "Joy to the world, I mar Yesu Christu" (Vreugde in de wereld, want Jesus Christus is geboren). Wat een prachtige gedachte! Wat een mooie wens voor allen in deze wereld. Wij wensen u en onze medemensen in Afrika die vreugde van harte toe.


Bestuur Huruma Meva

kerstgroet Huruma MEVA 2013