Get Adobe Flash player

Van kinderhuis naar gezinsopvang

Stap voor stap richting ons gezamenlijk doel


Het heeft veel voeten in aarde om voor ons Community Based Orphan Care project in Mkar, Nigeria te komen tot ons doel, maar we zien een belangrijk proces voor ons. Het blijft van belang om vanuit de ontwikkelde theorie ontwikkelinghulp te blijven geven. Wanneer je met elkaar dit proces goed uitvoert heeft de kans op slagen van een project op langer termijn het grootste effect.


Om u te laten kennismaken hoe wij vanuit de Huruma MEVA werken, hebben we hieronder het projectproces voor het Community Orphan Based Care project in Nigeria gepubliceerd. Dit proces laat zien dat het team in Nigeria druk aan het werk is om het doel te bereiken. Op dit moment zijn zij met de eerste stappen begonnen die nodig zijn om het doel te bereiken. Wat deze en de daarna te zetten stappen inhouden kunt u hieronder zien. Voor Huruma MEVA geldt dat we dit project blijven ondersteunen door middel van advies, materieel en met gebed.


Processtappen Community Based Orphan Care project in Nigeria


1: Bewustwording
Bewust worden dat langdurig kinderopvang in een kinderhuis niet goed is voor de ontwikkeling van een kind.

2: Het proces goed managen
Management team instellen, zodat in het proces alle stappen goed worden genomen en geen kinderen op stafleden worden vergeten.

3: Een inventarisatie van opvangmogelijkheden
Om de aard en omvang van andere vormen van opvang te weten moet onderzoek gedaan worden.


4: Analyse van de opvang van kinderen in het kinderhuis
Om te weten wie de kinderen zijn die in het huis wonen en ook wat behoeften en dromen zijn voor hun toekomst.


5: Ontwikkelen van andere opvangvormen
Voor kinderen die niet terug kunnen naar huis, bijv. bij gehandicapte kinderen is dit moeilijk.


6: Een plan voor overdracht van middelen naar nieuwe opvangvormen
Het geld en de middelen moeten het kind volgen.


7: voorbereiding en overgang van kinderen
Kinderen moeten voorbereid worden op de eventuele verhuizing op basis van hun individuele behoeften.


8: Voorbereiding en overgang van staf
Wat voor staf is er nodig tijdens dit proces, wat voor staf is er nu en wat voor scholing is er eventueel nodig.


9: Logistiek
Strategisch plan voor nodig.


10: Monitoring en evaluatie
Behandelplannen van kinderen evalueren.


Bron: Wilde Ganzen via The risk and harm to young children in institutional care (Brown K, Mulheir.G. 2007)