Get Adobe Flash player

 

Jaarverslag 2016

 

Ook in het jaar 2016 heeft Huruma Meva veel mogen doen. We beginnen dit jaarverslag met het uitspreken van onze dank aan alle betrokkenen die daar in woord, daad en financiën aan bijdroegen.

 

Naast de gebruikelijke contacten die we met de mensen in Kenia en Nigeria hebben onderhouden, zijn er ook contacten geweest met onze partners die in die landen actief zijn, zoals CARA Ireland.

Inhoudelijk is er in 2016 veel aandacht geweest voor de consequenties van Community Based werken. Een van de vragen die we daarbij bespraken was: als we vinden dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezin, familie of stam (Internationale Rechten van het Kind), wat betekent dat dan voor de hulp die wij geven? De bezinning op die vragen bepaalt ons handelen in de toekomst: dat zal dan betekenen dat de hulp aan weeshuizen wordt afgebouwd en dat er meer ingezet zal worden op opgroeien in gezinnen. Ook zullen we, met uw hulp, blijvend inzetten op de educatie van kinderen. Het Highschoolproject en het Skillslab zijn daar voorbeelden van.

In de jaarrekening kunt u zien hoe zich dat financieel vertaald heeft. In het vervolg van dit verslag vindt u een korte toelichting op de cijfers. We zijn dankbaar voor het positieve resultaat waarmee we het jaar hebben afgesloten, zodat we onze hulp ook in de toekomst kunnen blijven geven.

De dank die we aan het begin van ons verslag uitspraken gaat boven alles aan onze hemelse Vader.

Inkomsten

In 2016 zijn de inkomsten met ca. € 11.000 afgenomen t.o.v. 2015. In 2015 zijn twee grote, eenmalige acties geweest van de Warmlopers en het Greydanus College en Zwolle. Vanuit de actie van het Greydanus College volgde in 2016 nog een bedrag ad € 10.000. De vaste giften zijn enigszins afgenomen, maar worden opgevangen door enkele grotere eenmalige giften.


Vaste donateurs / projectmatige acties

Huruma MEVA heeft een groep vaste donateurs waardoor een groot deel van de jaarlijkse kosten kunnen worden betaald. Huruma MEVA kan momenteel niet alle kosten van de projecten betalen vanuit de vaste geldstroom. Daarom is Huruma MEVA erg dankbaar dat er regelmatig acties worden gehouden waarmee de highschoolkinderen en skillslab studenten de kans krijgen om naar school te gaan. Daar waar mogelijk zal Huruma MEVA ook actiematig werken om extra ondersteuning mogelijk te maken.Uitgaven

De uitgaven zijn in 2016 gelijk gebleven. Hierin vindt er steeds meer een verschuiving plaats. Er wordt steeds meer gefocused op het ondersteunen van projecten waarbij community based -en family care centraal staan zodat de kinderen en jongeren binnen de community of (forster) family opgevangen kunnen worden. Het ondersteunen van kindertehuizen waar kinderen voor langere termijn worden ondergebracht, wordt afgebouwd. Extra kosten zijn gemaakt binnen het domein Educatie, dit heeft vooral te maken met hogere schoolbijdragen en de extra kosten voor docenten binnen het skillslab in Cara.

 

 Bekijk hier de jaarstukken van 2016