Get Adobe Flash player

 Jaarverslag 2017 

 

In 2017 heeft Huruma MEVA haar werk in Kenia kunnen consolideren. We zijn blij en dankbaar dat alle donateurs weer hebben meegeholpen aan het verwezelijken van de doelstellingen van de stichting. Daardoor hebben kinderen in Kenia een kans op een betere toekomst gekregen.

Inhoudelijk is er in 2016 gekozen om volop in te zetten op Community Based werken. Dat betekent dat de Stichting Huruma MEVA vind dat een kind het recht heeft om in een gezin op te groeien. In 2017 hebben we dit beleid verder uitgewerkt. We hebben een social worker aangenomen in Cara girls rescue center. Deze social worker zorgt ervoor dat veel meer meisjes teruggeplaatst kunnen worden in de families ipv dat zij naar kindertehuizen worden verwezen.

In het highschoolproject hebben de jongeren steeds betere resultaten op de highschool. Hierdoor kunnen zij doorstromen naar de universiteit. In 2017 heeft 60% van de jongeren de kans gekregen om naar de universiteit te gaan. 20% heeft een baan gevonden na de highschool en 20% gaat naar een college.

De inkomsten zijn in 2017 opnieuw gedaald. Dit heeft enerzijds te maken met het stoppen van de ondersteuning van het kindertehuis Christian Hands. Aan de andere kant merken we ook op dat als we ons niet structureel bezig houden met fondsenwerving, de inkomsten ook direct dalen.

Gelukkig heeft Huruma MEVA een trouwe vaste groep donateurs waardoor de jaarlijkse kosten nog steeds betaald kunnen worden. Huruma MEVA blijft dankbaar voor elke actie, die in wat voor vorm dan ook, gehouden wordt voor de kinderen in Kenia.

 

 Bekijk hier de jaarstukken van 2017