Get Adobe Flash player

Jaarverslag 2013

2013 was voor Huruma Meva een jaar vol ontwikkelingen. Wij konden als stichting participeren in en bijdragen aan meerdere projecten in met name Kenia op het gebied van primaire levensbehoeften, medische zorg en educatie.

 

Financieel jaar 2013
De totale inkomsten bleven nagenoeg gelijk, waarbij kan worden opgemerkt dat de inkomsten van vaste donateurs ten opzichte van 2012 met € 3.000 zijn toegenomen. Hiermee is de stichting verzekerd van een stabiele inkomstenstroom en kan ze haar middelen inzetten voor de diverse projecten.

 

De algemene kosten van de stichting zijn ook in 2013 laag gebleven en bedragen 3,68% van het totaal. Daaruit blijkt dus dat bijna alle kosten aan de projecten gespendeerd worden.

 

Structurele hulp
Uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 blijkt dat er sprake is van een gezonde financiële situatie. Er is op dit moment voldoende vermogen en liquiditeit ingebouwd om op een structurele en langdurige manier hulp te kunnen bieden aan diverse projecten.
Hierdoor kan Huruma Meva de toekomst positief tegemoet zien!

Schermafbeelding 2014-06-06 om 12.49.44

 

Schermafbeelding 2014-06-05 om 13.28.43