Get Adobe Flash player

 

Bestuursleden                      

 

 

Wim   Wim van Oostende

Voorzitter van de stichting: Wim van Oostende. In het dagelijks leven werkzaam als manager financiën en control bij een jeugdzorginstelling.

Sinds 2013 is Wim voorzitter van de stichting. Al geruime tijd sponsoren hij en zijn gezin een kind. In tegenstelling tot de andere bestuursleden is hij (nog) niet in Kenia of Nigeria geweest. "Als voorzitter wil ik behalve sturing geven aan de stichting, vooral kritisch meedenken, zodat besluiten die worden genomen realiseerbaar blijven. Dat is ingewikkelder dan het lijkt. De andere bestuursleden zijn immers allemaal meerdere keren in Kenia of Nigeria geweest, kennen de nood daar en zijn enorm bevlogen met het lot van de kinderen daar. Een kritische blik van een buitenstaander, die de situatie alleen van afstand kent, is dan handig."

 

 

Anneke   Anneke Lubbers

Penningmeester en één van de oprichters van Huruma-MEVA: Anneke Lubbers. In het dagelijks leven werkzaam als Adviseur/studieloopbaanbegeleider bij de opleiding ACT van de Saxion Hogeschool in Enschede.

Sinds 2007 reist Anneke regelmatig naar Kenia waar ze bij verschillende projecten betrokken is geraakt. Vanaf 2008 is ze samen met Ina Nieland de stichting Huruma MEVA gestart om de kinderen in Afrika gericht te kunnen helpen. ‘Het mooie van het werk bij Huruma MEVA vind ik het rechtstreeks mogen werken met en het ondersteunen van de kinderen in Kenia. Kansen, liefde en warmte mogen geven aan kinderen die vaak alleen op de wereld staan in zulke armoedige omstandigheden dat wij het ons niet eens voor kunnen stellen. Door de stichting kunnen we gelukkig echt het verschil maken in het leven van deze kinderen. Er zijn hele korte lijnen naar de projecten in Kenia waardoor het geld dat Huruma MEVA ontvangt ook rechtstreeks kan worden besteedt aan het project waarvoor het geschonken wordt omdat er weinig kosten gemaakt worden binnen de stichting.’

 

Ina   Ina Nieland

Coördinator Kenia en één van de oprichters van Huruma-MEVA: Ina Nieland. In het dagelijks leven werkzaam als manager in de ouderenzorg bij Zorggroep Noordwest Veluwe.

In 2007 heeft Ina voor het eerst een bezoek gebracht aan Kenia en daar haar hart verloren aan de kinderen. Het jaar daarop heeft zij samen met Anneke Lubbers besloten om projecten in Kenia te (blijven) ondersteunen en zo hebben zij samen de stichting Huruma-MEVA opgericht met als doel om kinderen in Afrika (in Kenia maar inmiddels ook in Nigeria) een kans op een betere toekomst te geven. “Liefde, acceptatie, waarden, vertrouwen en hoop zijn voor mij de 5 pijlers van waaruit ik graag wil werken. Met je voeten soms letterlijk in de modder deze kinderen een hand toe te mogen reiken is één van de mooiste dingen die ik mijn leven mag doen.”

   

Esther   Esther Slob

Adjunct en coördinator sponsorwerving en sinds 2009 aangesloten als lid van Huruma MEVA: Esther Slob. In het dagelijks leven werkzaam als verpleegkundige op afdeling longziekten in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht.

De eerste aanraking voor Esther met Afrika was in 2007 door een stage in Nigeria van de hbo-verpleegkunde. Samen met Marion Ottens en Mirjam de Jong is ze daar betrokken geraakt bij een weeshuis in Mkar in Benue State, waarop het project ‘Community Based Orphan Care’ in Nigeria van start ging. In 2009 volgde ook een bezoek aan projecten van Huruma MEVA in Kenia. "Het is een geweldige ervaring om samen met lokale mensen aan een betere toekomst te werken. Het samen werken maar ook het van elkaar leren maakt mij erg enthousiast over projecten waar Huruma MEVA mee bezig is. We zien Gods liefde in de projecten waar we mee bezig zijn."

 

Mirjam   Mirjam de Jong- Koetsier

Coördinator Nigeria en sinds 2009 aangesloten als lid van Huruma MEVA: Mirjam de Jong- Koetsier. In het dagelijkse leven werkzaam als Medium Care verpleegkundige op de afdeling MC neurochirurgie in het Universitair Medich Centrum (UMC) te Utrecht.

De eerste aanraking voor Mirjam met Afrika was in 2007 door een stage in Nigeria van de hbo-verpleegkunde. Samen met Marion Ottens en Esther Slob is ze daar betrokken geraakt bij een weeshuis in Mkar in Benue State, waarop het project ‘Community Based Orphan Care’ in Nigeria van start ging. “Samen met de plaatselijke bevolking nadenken en werken om te streven naar de beste toekomst voor (wees-) kinderen is prachtig om te doen samen krachten bundelen om Gods kinderen, onze naasten hulp te bieden."