Get Adobe Flash player

knopengelsEducatie 


Onderstaand de projecten in Kenia gericht op scholing. De toekomstkansen van kinderen in Kenia worden vergroot door educatie. Met een diploma hebben ze meer kans op een baan. Van het inkomen dat ze daardoor krijgen kunnen ze zichzelf en hun gezin onderhouden. Naast kennis vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich staande kunnen houden in een land als Kenia, met veel drugs, criminaliteit, misbruik en financiële problemen.


Sponsoring highschool kinderen

Kinderen uit tehuizen, sloppenwijken of uit gezinnen zonder financiele mogelijkheden nemen wij op in het highschoolproject. Voorwaarden om aan het highschoolproject te kunnen deelnemen zijn goede resultaten op de primary school en zeer gemotiveerd zijn om te werken aan een betere toekomst. Van de sponsorinkomsten van het highschool project betaalt Huruma MEVA voor de betreffende student het schoolgeld, een schooluniform, boeken en overige benodigdheden. Het is een samenwerking tussen enerzijds de student en verzorgers en anderzijds Huruma MEVA. Huruma MEVA streeft naar het leveren van maatwerk. Hierbij betalen verzorgers mee naar draagkracht.


Ook verzorgt Huruma MEVA coaching en workshops om deze kinderen te leren goede keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden in principe gesponsord voor de periode dat zij op de highschool zitten. De high school kan vergeleken worden met middelbaar onderwijs in Nederland, alleen zijn er dagscholen en scholen waar kinderen intern zitten. Ze wonen tijdens de schoolperiode op school. In de vakanties zijn ze in het kindertehuis of bij hun familie/verzorgers (als ze die hebben) of bij kennissen. Leerlingen die zeer goede resultaten behalen op de highschool komen in aanmerking voor een beurs om aan de universiteit te studeren.

 

Bright Star Hills primary school

In Kenia ligt 30 kilometer vanaf de hoofdstad Nairobi een dorpje dat Kibiku heet. Je kunt er komen door het laatste stuk achterop een brommer, in een tuktuk of in een taxi te reizen over zandwegen en rotsachtige paden. Het is een mooi, heuvelachtig gebied met veel groen en bebossing. In dit dorpje heeft de heer Kwaka, een parttime medewerker van de stichting Huruma MEVA, sinds augustus 2013 een eigen lagere school. Kinderen vanaf de creche-leeftijd tot en met klas 8 krijgen hier les.


In het Keniaanse-systeem gaan kinderen tot 14 jaar naar de lagere school, waarna ze examen moeten doen in 6 vakken. Primair onderwijs op openbare scholen in Kenia is in principe gratis maar in de praktijk moeten er altijd uniformen en vaak ook tafeltjes aangeschaft worden. Boeken zijn niet of veel te weinig aanwezig. Klassen worden bevolkt door soms wel 80 leerlingen. Regelmatig komen leerlingen als analfabeet van school. Veel ouders willen hun kinderen daardoor graag naar private scholen sturen zodat ze in kleinere klassen beter les krijgen.


De heer Kwaka kreeg de kans om een school over te nemen en heeft die kans met beide handen aangegrepen, met als doel om kinderen goed onderwijs te kunnen geven. De stichting Huruma MEVA heeft hem hierbij geholpen, waarbij de afspraak is gemaakt dat hij in elk schooljaar een aantal kinderen aanneemt uit de allerarmste gezinnen waarvan de ouders geen mogelijkheid hebben om zelfs maar een uniform of een tafeltje te betalen. 


Ondertussen zitten er 175 kinderen op deze school. Huruma MEVA helpt door aanschaf van boeken, uniformen voor de kinderen uit de sloppenwijk te betalen en het opknappen van de school door vrijwilligers.


Cara Girls Rescue Centre, skills lab

Sinds oktober 2012 werkt Huruma MEVA samen met Cara Projects om vaardigheidsonderwijs te bieden voor meisjes. Huruma MEVA en Cara Projects zorgen er samen voor dat kansarme meisjes in en rond Ngong specifieke beroepsgerichte trainingen krijgen zodat zij een beroep uit kunnen oefenen. Deze meisjes, die bijvoorbeeld uit kindertehuizen komen, in Masailand wonen of heel jong moeder zijn geworden, krijgen de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Daarmee kunnen ze zich ontwikkelen en vergroten zij hun kansen in de samenleving. De meeste meisjes zijn tussen de 12 en 21 jaar en krijgen voor een periode van 11 maanden vakgerichte trainingen aangeboden. Deze korte vakgerichte trainingen worden in het trainingscentrum van Cara Projects in Kibiku gegeven.


Sommige meisjes die geen verblijfplaats hebben, wonen tijdens de trainingen intern in Cara Centre waarbij zij ʼs avonds door begeleidingsgesprekken voorbereid worden op de toekomst. Voorbeelden van trainingen zijn: aanleren van administratieve en boekhoudkundige vaardigheden voor het starten van een eigenbedrijfje, naaien, koken, kappersvaardigheden en computerlessen. Zo krijgen deze meisjes, die normaal gesproken in de sloppenwijken wonen of in Masailand hun hele leven thuis moeten blijven om huishoudelijke taken uit te voeren,n nu de mogelijkheid om gratis een vak te leren.


Huruma MEVA ondersteunt Cara projects zowel financieel als materieel bij het uitvoeren van dit project.

KESCA, cursus voor tieners waarin ze worden voorbereid op zelfstandig bestaan

Sinds kort gaat er ook een groepje tienermeisjes uit verschillende kindertehuizen, die klaar zijn met hun vervolgopleiding en zich moeten voorbereiden op een zelfstandig leven, naar het Skills Lab van Cara Projects. De beroepstrainingen in het Skills Lab volgen ze als onderdeel van een cursus die wordt aangeboden KESCA, de Kenya Society of Careleavers (http://www.kesca.org). Doel is om de meisjes, die door hun leven in het kindertehuis nooit geleerd hebben zelfstandig te leven, begeleid worden in de stap naar het leven buiten het kindertehuis. De beroepstrainingen helpen hen met het vergroten van de kans op een baan, een van de onderdelen in de voorbereiding op een zelfstandig bestaan. 

 

knopengelsMedische verzorging 


Hieronder leest u over de projecten in Kenia die gericht zijn op gezondheid, HIV en medische verzorging.


Sponsoring HIV-kinderen

Huruma MEVA ondersteunt momenteel 23 HIV-positieve kinderen. Deze kinderen wonen in diverse kindertehuizen. De kinderen zijn in het Lea Toto programma (een Amerikaans programma voor HIV-gezondheidszorg) opgenomen. De Amerikaanse verpleegkundige Robyn Moore, waar Huruma MEVA nauw mee samenwerkt, zorgt dat deze kinderen maandelijks voor een medische controle door een artsenteam naar de HIV-kliniek in Nairobi gaan. Dit is van groot belang, omdat er dan snel kan worden ingegrepen als er veranderingen in hun gezondheidssituatie zijn. In de kliniek krijgen ze hun medicatie, extra aandacht en voorlichting over hoe te leven met HIV. Robyn Moore bezoekt de kinderen ook regelmatig in het kindertehuis. Door een medical clinic te organiseren controleert ze hun gezondheid en draagt ze zorg voor extra voeding, zoals pindakaas, fruit en eieren. Huruma MEVA heeft een HIV-sponsorprogramma dat het mogelijk maakt dat HIV-kinderen deze medische controles, de medicatie en het extra eten krijgen.

 

Medische controles

In samenwerking met de Amerikaanse verpleegkundige Robyn Moore, die ook voor de HIV-kinderen zorgt, heeft Huruma MEVA afspraken gemaakt om overige kinderen in het kinderhuizen medisch te onderzoeken. Er zijn medisch dossiers opgebouwd waardoor de gezondheid van de kinderen bewaakt kan worden. Ook kan er tijdig worden ingrepen wanneer een kind zo ziek blijkt te zijn of lichamelijke problemen heeft, dat een bezoek aan een arts of ziekenhuis noodzakelijk is. Tijdens deze controles krijgen de kinderen ook aanvullende voedingssupplementen en vitamines.

Lees hier een blog over het werk van Robyn Moore.

 

 

knopengelsNigeria

 


Nigeria is een Afrikaans land dat tussen Benin en Kameroen ligt. Het heeft een grote oliedelta in het zuiden, maar desondanks is Nigeria één van de armste landen in Afrika. Mensen verdienen voornamelijk hun brood door middel van akkerbouw. De slechte economische en politieke situatie maakt dat een groot deel van de bevolking in armoede leeft en moeite heeft om voor zichzelf te zorgen. Weeskinderen in Nigeria hebben hierdoor ook weinig toekomstperspectief.


In het midden van Nigeria, in Benue State, leeft een van de grootste bevolkingsgroepen, de TIV-stam. De stam telt rond de drie miljoen mensen. Een grote kerk onder de Tiv is de 'Nongu u Kristu ken Sudan hen Tiv', afgekort de NKST. De Tiv-kerk is actief in de maatschappij en is onder andere verantwoordelijk voor een kinderweeshuis in Mkar. Mkar is een dorp wat ongeveer 6 uur rijden vanaf de hoofdstad Abuja ligt.

 

Weeshuis in Mkar

Huruma MEVA ondersteunt het weeshuis in Mkar en is in contact gekomen met de Tiv-kerk via drie bestuursleden die de Stichting sinds 2009 versterken. Marion Ottens, Esther Slob en Mirjam Koetsier zijn in verpleegkundig ontwikkelingswerk afgestudeerd. In 2007 kwamen zij via een stageadres in Nigeria in contact met het weeshuis in Mkar. De leefomstandigheden in het tehuis waren minimaal. Er was sprake van ondervoeding, onhygiënische omstandigheden en ook op het gebied van onderwijs en medische hulp werd er tekort geschoten. Het weeshuis telt, in 2012, 63 kinderen variërend van 0 tot 6 jaar.

 

Iedereen kan wel bedenken, maar onderzoek heeft het ook uitgewezen, dat het voor de mentale gezondheid van een kind niet goed is om in een weeshuis op te groeien. Kinderen horen thuis bij hun familie in hun dorp of stad. Als het kan dichtbij hun vader en moeder, broertjes en zusjes. Dat is een betere plek om op te groeien en in vergelijking met een apart huis voor weeskinderen.

 

Vanaf april 2012 werken Huruma MEVA en de NKST-kerk officieel samen. De NKST-kerk gaat, met projectmatige hulp van Huruma MEVA, een vertaalslag maken naar 'Community Based Orphan Care'. Dit houdt in dat kinderen worden teruggeplaatst in hun eigen familie wanneer de moeder of beide ouders zijn overleden. Dit kan zijn bij een opa, oma, broer, zus, oom of tante. Vanuit het 'Community Based Orphan Care centrum' wordt het wel en wee van de kinderen die weer zijn teruggeplaatst in hun 'community' in de gaten gehouden. Ook krijgen de families ondersteuning en training voor de opvang van het kind.

 

De NKST krijgt hulp van een lokale ervaringsdeskundige om deze omslag te maken en het weeshuis in Mkar om te vormen tot een Community Based Orphan Care centrum. Huruma MEVA zal hierbij ondersteunen met advies en financiële support voor afgebakende projecten, bijvoorbeeld trainingen en workshops voor personeel, water- en elektriciteitsvoorziening, medische hulp, meubelen, een brommer, enzovoort. Concrete projecten die bijdragen aan de ondersteuning van de 63 kinderen die het weeshuis nu telt en aan alle weeskinderen die in de toekomst vanuit het weeshuis ondersteuning zullen krijgen in hun eigen community.

   

knopengelsPrimaire levensbehoeften


Hieronder leest u over projecten in Kenia die gericht zijn op het voorzien in primaire levensbehoeften, zoals eten, kleding en onderdak.


Baby Rescue Centrum Mahali pa Maisa, Kitengela

Dave en Jenn Bell hebben een geregistreerd Baby Rescue Centre met de naam Mahali pa Maisha, wat 'een plaats om te leven' betekent. In dit opvangtehuis, worden baby's die te vondeling worden gelegd, die in het ziekenhuis achterblijven of door moeders ergens worden achtergelaten, liefdevol opgevangen. Vaak hebben de kinderen medische problemen. De familie Bell staat 24 uur per dag voor de kinderen klaar, zorgt voor de juiste medische voorzieningen en voor goed personeel.

Om deze baby's een toekomst te bieden, worden ze gemiddeld twaalf tot vierentwintig maanden opgevangen bij de familie Bell tot ze terug kunnen naar een familielid of geplaatst kunnen worden bij een Keniaans adoptiegezin.

 

5 sponsoren voor 3 baby's

Dat het werk van Dave en Jenn Bell erg hard nodig is blijkt uit het feit dat de politie of de Childrens' Officer regelmatig baby's bij hen brengen om onderdak te bieden. Het Baby Rescue Centrum Mahali pa Maisha zoekt sponsoren om deze baby's te helpen. Omdat de baby's tijdelijk in het opvangtehuis bij de Bells verblijven, is het niet mogelijk om een vaste baby te sponsoren. Ook zijn de kosten voor het verzorgen van de baby's hoger dan bij wat oudere kinderen, denk aan luiers en babyvoeding. Daarom heeft Huruma MEVA een roulatie sponsorconcept bedacht voor dit project: u kunt deelnemen aan een sponsorgroepje van vijf sponsoren. Deze groep sponsort met elkaar drie baby's waarbij de baby's kunnen wisselen omdat ze uit het project gaan als ze terug kunnen naar familie of geadopteerd worden. Wanneer er een baby uit gaat is er plekje vrij voor een nieuwe baby. De sponsoren betalen ieder € 25,- per maand. Dat betekent dat de sponsorgroep € 125,- per maand bij elkaar brengt. Dat is het totaal van de kosten die er nodig zijn voor de verzorging, het onderhoud en de medische hulp voor drie baby's.

 

 

  

 

 

 

knopengelsKenia

 

 

Kenia is een republiek in Oost-Afrika, grenzend aan Ethiopië, Soedan, Somalië, Oeganda en Tanzania. Het land is veertien keer zo groot als Nederland en heeft een inwoneraantal van meer dan 40 miljoen mensen uit 42 verschillende stammen. Dit geeft regelmatig etnische spanningen, zoals ook weer bleek na de verkiezingen in december 2007. Er braken rellen uit en 1500 mensen werden gedood en 600.000 mensen van hun land verdreven. Corruptie komt in alle lagen van de maatschappij voor.


In Kenia wonen veel mensen in sloppenwijken waar ze elke dag moeten vechten om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede, slechte gezondheid en een hoog werkloosheidcijfer zijn zaken waar ze in dit gebied mee worstelen. Vooral de problematiek van HIV/AIDS speelt een belangrijke rol. Veel kinderen zijn wees, of hebben families die niet in staat zijn om voor hen te zorgen. Sommige kinderen leven noodgedwongen op straat, veel van hen worden opgevangen in kindertehuizen.


Het werk van Huruma MEVA is ontstaan in Kenia waarbij vrijwilligerswerk is uitgegroeid tot een stichting. Inmiddels zijn de activiteiten waarmee de Stichting kinderen in Kenia helpt, uitgegroeid tot ondersteuning op het gebied van primaire levensbehoeften, medische verzorging en educatie.

 

Lees hier over de projecten in Kenia op het gebied van:

 

  1. Primaire levensbehoefte: over de steun aan een Baby Rescue Centre in Nairobi, een kindertehuis in Rongai en de sponsoring van kinderen.
  2. Medische verzorging: over de sponsoring van kinderen met HIV, medische controles en gezondheidsvoorlichting. 
  3. Educatie: over de sponsoring van highschool kinderen, over het ondersteunen van een lagere school in Kibiko, een boy's highschool in Kiambu West, een skills lab in       Cara en het KESCA Project.

 

 

Meer artikelen...

  1. Projecten
  2. Vrijwilligerswerk