top of page

In de vorige nieuwsbrief brachten we u op de hoogte over de situatie in Kenia en het Corona-virus dat ook daar rondgaat. In het voorjaar bleef het aantal besmettingen in Kenia achter, in vergelijking tot het westen. Maar al voor de zomer trof het virus ook Kenia en bemoeilijken de maatregelen het toch al ingewikkelde leven in Kenia nog meer.

We blijven hopen en bidden dat de situatie snel verbetert. Voorlopig is daar nog geen zicht op, maar hoop is er, ook in de donkerste dagen. Hoop en verwachting. Juist in deze Adventstijd, waar we niet alleen stilstaan bij de komst van Jezus Christus naar deze wereld, maar ook reikhalzend uitkijken naar Zijn Wederkomst. We weten immers dat er dan een einde komt aan verdriet en zorgen. En tot die tijd, doen we waar Hij ons toe oproept: omzien naar elkaar!

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

EEN TOEKOMST 

MET HOOP
DAT WILLEN WE HEN GEVEN

Terugblik 2020
 

Anneke Lubbers en Ina Nieland mochten in december 2019 en januari 2020 in Kenia verblijven om te werken  binnen de projecten. Er zijn mooie stappen gezet binnen het ondersteunen van het babyrescue centrum en het project om HIV-kinderen te helpen met extra mineralen en goede voeding. De nadruk van de reis kwam echter te liggen op onderwijs: de gedeeltelijke bouw van Bright Starr Hill Primary School, de voortgang van het Highschoolproject, de uitbreiding van het Universiteitsproject en de start van het ‘werkend leren’ voor vijf vrouwen uit de sloppenwijk.

Huruma-MEVA heeft, dankzij u, gelukkig de middelen en de mogelijkheden om binnen onze projecten en daaromheen te helpen. Vanaf april ondersteunen we dan ook iedere maand veel gezinnen met een voedselpakket. Hoewel het soms een druppel op een gloeiende plaat is mogen we hierin wel echt het verschil maken. Ook de tikkie-actie van dit voorjaar en de sponsorloop op Kindcentrum De Bongerd dit najaar, waren hartverwarmend.
 

Bij het verlaten van Kenia op 30 januari jl. konden we niet vermoeden dat al het onderwijs volledig stil zou komen te liggen door het coronavirus.. Toch was dat wel het geval. Alle scholen werden maandenlang gesloten en digitaal onderwijs werd en wordt alleen mondjesmaat op de Universiteiten gegeven. De economie kwam stil te liggen, de werkloosheid nam toe en zonder sociale voorzieningen lijden mensen echt weer honger.

 

Vooruitblik 2021

Anneke Lubbers hoopt deze maand namens de stichting weer af te reizen naar Kenia. Het zal haar 25e reis worden. Ze zal inventariseren wat er nodig is en waar de nood het hoogst is. De scholen lijken weer open te gaan, maar meer dan ooit wordt ook hierin een beroep op ons gedaan. Zelfs een eigen uniform of een paar pennen kopen is op dit moment al een groot probleem. Dankzij een grote actie is Bright Starr Hill Primaryschool nu zo goed als afgebouwd en hopen ook zij in januari aanstaande de deuren weer te openen.

Na alle maanden waarin we, terug naar de basis, mensen van eten mochten voorzien, zijn we enorm blij en dankbaar dat we voorzichtig ook weer een volgende stap kunnen zetten. Anneke zal bekijken hoe de situatie is, maar wat al wel heel duidelijk is: uw steun en hulp is ook komend jaar heel erg nodig. We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Foto voor nieuwsbrief 4.jpeg
foto voor nieuwsbrief 1.jpeg
bottom of page