top of page
img_2785.jpg

KLEINE EN GROTE

VERANDERINGEN IN MENSENLEVENS IN KENIA

CARA

Huruma MEVA heeft in de afgelopen tien jaar samengewerkt met het Girls Rescue Centre Cara. Dat heeft onder andere geresulteerd in de overstap van een kindertehuis naar een Rescue Centre waarbij het uitgangspunt is dat meisjes teruggaan naar de community. 

In de meeste gevallen wordt het meisje door de familie opgevangen. De meisjes wonen tijdelijk in een veilige omgeving in Cara, worden geholpen bij hun trauma's, ze krijgen psychische begeleiding en worden voorbereid op een toekomst in de community.  
Dit traject wordt begeleid door een social worker. In de laatste drie jaar heeft Huruma MEVA de kosten van een social worker voor haar rekening genomen. 

Cara heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zelfstandige organisatie met onder andere goede slaapvertrekken, klaslokalen en kookgelegenheden. 

Ook zijn ze meer en meer zelfvoorzienend geworden door het kweken van groenten en fruit en het houden van kippen en varkens. Op het terrein zijn ook kweekvijvers aanwezig waar visvangst mogelijk is voor eigen gebruik, maar ook voor verkoop. Ondertussen is er ook een molen voor het malen van meel voor de dorpsbewoners waarmee inkomsten worden gegenereerd.

Deze eigen inkomsten zorgen ervoor dat de financiële bijdrage voor de social worker in overleg met de hoofdorganisatie uit Ierland in het nieuwe jaar wordt stopgezet. Erg gaaf om te zien dat men zich zo heeft ontwikkeld!

KESCA

 

Deze organisatie zet zich in voor jongeren die opgegroeid zijn in kindertehuizen. Deze jongeren kampen vaak met allerlei trauma’s op sociaal-emotioneel vlak waardoor zij niet goed kunnen functioneren binnen de maatschappij. Vaak ontbreekt er een stuk ontwikkeling. Door actieve betrokkenheid, bijvoorbeeld door middel van cursussen, worden deze jongeren geholpen in hun ontwikkeling waardoor ze beter worden voorbereidt op hun toekomst.

In de afgelopen jaren heeft Huruma MEVA bijgedragen aan het werk in KESCA, waardoor er cursussen en psychische begeleiding voor deze jongeren kon worden georganiseerd. Samen met Stephen Ucembe hebben we mogen bouwen aan de voortgang van de begeleiding.

Door de progressie bij KESCA en de goede gesprekken met Stephen Ucembe, heeft een andere Nederlandse, financieel draagkrachtige, stichting het werk opgemerkt en toegezegd een uitgebreidere financiële ondersteuning te willen bieden.

Dit is voor een kleine organisatie als Huruma MEVA passend in haar beleid dat, wanneer een project afgesloten, op eigen (financiële) benen kan staan of er een passende andere oplossing is er afscheid kan worden genomen. We zullen contact blijven onderhouden met Stephen om op de hoogte te blijven van de voortgang en de vooruitgang van de jongeren, omdat dit project ons na aan het hart ligt. Huruma MEVA haar tijd en energie weer in andere uitdagingen steken. We zijn blij voor KESCA.

HIGHSCHOOLPROJECT

In het highschoolproject hebben we dit jaar het succes mogen vieren dat een eerste studente mocht afstuderen op de universiteit. Hierover heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. De drie studenten van de highschoolzijn allemaal doorgestroomd naar de universiteit. Een prachtig resultaat! 

Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met psycho-sociale begeleiding voor de studenten. De studenten hebben in de schoolvakanties een weekend waarin ze workshops en coaching krijgen om meer zelfvertrouwen op te bouwen en trauma's te kunnen verwerken. 

BRIGHT STAR PRIMARY SCHOOL

Hierover leest u meer bij de Tikkie-actie op de homepage (zie nieuws). Huruma MEVA is erg blij dat het mogelijk is gemaakt door sponsors van Huruma MEVA om de school af te kunnen bouwen. Op deze manier wordt er weer een verschil gemaakt in de levens van 348 kinderen op deze school.

Sponsorwandeling_Pieterpad_voor_goede_do

FASHION & DESIGN PROJECT

Het nieuwe project van Huruma MEVA waarover we u in het afgelopen jaar al verschillende keren hebben mogen vertellen. In dit project gaan momenteel vijf vrouwen uit de sloppenwijk naar een opleiding voor Fashion & Design. De opleiding duurt een jaar, binnenkort zijn ze al zover dat ze parttime aan de slag kunnen om uniformen te maken zodat ze wat geld kunnen verdienen waarmee ze in het levensonderhoud van hen en hun kinderen kunnen voorzien. Daarnaast krijgen ze begeleiding om te leren een zelfstandig leven op te bouwen. De docenten van de school zijn erg enthousiast over de inzet en de vooruitgang van deze studenten. Een prachtig project met goede contacten tussen Huruma MEVA en Jukumu LETU, onze partnerorganisatie voor dit project.

PIETERPAD SPONSORTOCHT

Het derde weekend van september stond dit jaar in het teken van een sponsortocht door routes te wandelen van het Pieterpad. Meer dan 80 mensen hebben zich op één dag ingezet en met elkaar bijna €10.000 bij elkaar gelopen. Het was een feestje om met zoveel enthousiaste mensen ons samen in te zetten voor het Fashion and Design Project. Voor een laatste keer willen we alle wandelaars, helpers en sponsoren van harte danken en kijken uit naar het volgende evenement in september 2020.

sponsorloop Pieterpad
bright star.jpg

TERUGBLIK HURUMA MEVA 2019

Aan het einde van 2019 kijken we uit naar de nieuwe mogelijkheden voor het jaar 2020 om ons voor in te mogen zetten.  We blikken ook graag met u terug op een ongelofelijk mooi jaar als Stichting Huruma MEVA!

 

Met behulp van u, trouwe sponsoren en medelevers, hebben er opnieuw kleine en grote veranderingen plaatsgevonden in vele mensenlevens in Kenia. Daar zijn we u dankbaar voor. 

 

Het is geweldig om iedere keer opnieuw een bijdrage te mogen leveren op allerlei gebieden. Hieronder een aantal hoogtepunten uit 2019.

bottom of page